Šiuos produktus saugo įvairios patentų institucijos pagal regionus ir, kai taikoma, pagal šalis. Ši svetainė sukurta vykdant Amerikos išradimų įstatymo 35 U.S.C § 287(a) ir Europos patentų konvencijos virtualias patentų ženklinimo nuostatas; Kinijos Patentų Institucijos ir visų kitų, kai taikoma, patentų registravimo ir išdavimo institucijų įvairiose šalyse ir regionuose ir kiek mums žinoma paskelbimo metu.
Produktų sąrašas gali būti nepilnas, o kiti produktai, neišvardinti šiuose dokumentuose, gali būti apsaugoti vienu ar keliais patentais. Visos teisės saugomos. 

Stertil-Koni Vehicle Lift Patent Documents

Stertil Dock Products Patent Documents