Pakrovimo vietų skaičius

Nustatant reikalingą pakrovimo rampų kiekį, rekomenduojame apsvarstyti visus galimus faktorius, kurie turėtų įtakos jūsų verslo planams ne tik šiandien, bet ir ateityje.
Norėdami sužinoti daugiau apie tai, Kaip suprojektuoti pakrovimo platformą ir kokie vidiniai ir išoriniai faktoriai turėtų būti apsvarstyti prieš projektuojant pakrovimo vietą, parsisiųskite mūsų brošiūrą:

Eismo reguliavimas

Svarbiausi faktoriai, kuriuos reikia apsvarstyti – tai Pajėgumai ir eismo reguliavimas. Labai svarbu žinoti, kiek transporto priemonių galėtų būti pakraunama/ iškraunama vienu metu. Dažniausiai paskirstymo centruose darbymetis pasitaiko tuo pačiu laiku ryte ir vakare.

Turi būti pasiektas balansas aprūpinant pakankamu pakrovimo rampų kiekiu tam, kad darbai vyktų sklandžiai šiais užimtais periodais, bet ir neturėtume laikyti daug nenaudojamų rampų kitu dienos metu.

Prekių priėmimas ir išdavimas

Dauguma kompanijų paskiria atskiras rampas prekių gavimui ir išsiuntimui. Dažniausiai, kad sklandžiau vyktų prekių transportavimas į vidų ir iš jo, šios pakrovimo platformos yra išdėstytos skirtingose sandėlio pastato pusėse. Šį scenarijų taip pat reiktų apsvarstyti sprendžiant apie reikiamą pakrovimo platformų kiekį.

Prekių apdorojimas

Kitas faktorius, kurį reikėtų apsvarstyti, tai būdas, kaip skirtingos prekės bus tvarkomos. Jei rūšiavimas, pakavimas, etikečių klijavimas ar kitokia veikla atliekama sandėlio viduje, patartume turėti pakankamą pakrovimo platformų kiekį, kad išvengtume ilgų prekių transportavimo atstumų su vidine sandėliavimo įranga. Todėl protingiausia išdėstyti pakrovimo rampas kuo arčiau tų vietų, kur prekės tvarkomos.

KIEK PAKROVIMO VIETŲ JUMS REIKIA DABAR IR ATEITYJE?